?

Log in

No account? Create an account
De wereld van een muts! [entries|friends|calendar]
mutsje

Berichten ; Info ; Vrienden ; Forum
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Zoooooo! [24.11.2006 ; 11:11am]
Zo dat is een hele tijd geleden. Maar daar ben ik weer even. Hoe gaat het met jullie? Met mij gaat het redelijk goed. Ik heb nog steeds mijn hele lieve vriend. Inmiddels al 9 maanden. Eergister ben ik jarig geweest (21 jaar geworden) en dat heb ik gevierd door lekker in Den Bosch te gaan shoppen. Ik heb weer contact met een oude vriendin. Dus op zich gaat het best goed met me!

En verder wil ik even zeggen dat ik mijn forum weer heb gefixt. Dus mochten jullie interesse hebben, meld je dan even aan op: http://jongenoud.xfl.nl/ of klik hier.

Nou, ik hoop wat van jullie te horen.

Liefs van mij!
read (10) Comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]